Print deze pagina

Geschiedenis VFC

Een stukje geschiedenis van de Vereniging Financial Controllers (VFC).

Sinds 1 januari 2010 is de VFC samengegaan met de faculteitsvereniging Emergo van de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Dit samengaan heeft ook een nieuwe naam voor de vereniging meegebracht; per 1 januari 2010 bestaat de faculteitsvereniging ‘Emergo – VFC’. Omdat het samengaan met Emergo inhoudt dat de oude website van de VFC via de Open Universiteit niet meer in de lucht is, is het zaak een stukje geschiedenis onder te brengen op het Emergoweb. Veel informatie in dit artikel is afkomstig van de website VFC en van een artikel ‘Een kijkje in de keuken van de VFC’ door Rob Rikers en Jeroen Bregman gepubliceerd in Luctor 34 van februari 2010.

Voelt u zich geroepen om de informatie aan te vullen dan kunt u mailen naar fantri0@xs4all.nl. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Hoe het begon
Al sinds 1995 biedt de Open Universiteit de post-hbo opleiding Financial Controller® (FC) aan. Een opleiding die wetenschap en praktijk bindt. Wetenschappelijke modules van de Open Universiteit met een praktijkschil met persoonlijke coaching (bron: www.ou.nl).

Partners van de OU zijn hierbij een aantal Hogescholen door heel Nederland heen, waarbij op verschillende locaties in het land bijeenkomsten worden gehouden. De doelgroep betreft voornamelijk HEAO’ers die een controllerfunctie of een soortgelijke functie uitoefenen. Andere opleidingen dan de HEAO kunnen ook als vooropleiding dienen. Raadpleegt u bij interesse toch vooral de website van de OU (www.ou.nl) en constateer dat de opleiding ten opzichte van de concurrentie er goed uitspringt.

Genoeg marketing, terug naar de VFC. Het initiatief voor de oprichting van de VFC stamt uit medio 2005, toen enkele actieve FC-studenten samen met vertegenwoordigers van zowel de OU als Hogescholen rond de tafel zijn gaan zitten. Dit resulteerde in de formele oprichting van de VFC op 2 november 2006. Het aantal leden bedraagt begin 2007 160 en groeit gestaag door tot boven de 200, om eind 2009 licht te dalen tot een kleine 200 leden. Een behoorlijk percentage als je dit afzet op de 1000 alumni en ongeveer 200 actieve studenten.

Het doel van de VFC, zoals neergelegd in de oprichtingsstatuten, is het behartigen van de belangen van de leden en het ondersteunen van de opleiding Financial Controller. Om het meer concreet te maken: de VFC staat voor twee zaken, te weten sociale en professionele binding enerzijds en bijdragen aan de (markt)bekendheid van de opleiding anderzijds.

Activiteiten
Voor de professionele binding is de samenwerking met Kluwer van groot belang. Dit stelt de leden van de vereniging in staat om tegen een zeer gereduceerd tarief het vaktijdschrift Finance & Control te ontvangen en toegang te verkrijgen tot de bijbehorende online database. Daarnaast biedt Kluwer nog activiteiten aan waarbij leden met korting kunnen deelnemen, zoals de jaarlijkse Nationale Controllerdag. Emergo-VFC zet de samenwerking met Kluwer voort.

De sociale binding komt tot uiting in het organiseren van diverse bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten vinden interessante, op het vakgebied gerichte, lezingen plaats en is er natuurlijk de mogelijkheid om te netwerken of om discussie te voeren. Op 8 maart 2007 vindt in Utrecht de eerste bijeenkomst plaats. Te gast o.a. Jaap Peters (organisatie-activist) en schrijver van het award-winning managementboek ‘Intensieve Menshouderij’ en prof. dr. Tom Groot (oprichter FC) die tot erelid van de VFC wordt benoemd. Op 26 juni 2007 volgt snel een nieuwe activiteit. Dit keer een lezing door prof. dr. Jos Blommaert. Blommaert is ondermeer als hoogleraar Financial Accounting verbonden aan de Tilburg University en de TiasNimbas Business School.

Op 26 juni gaat Blommaert een interactief debat aan rondom het thema Financiële verslaggeving in beweging. Hij schetst dat onder druk van het IFRS de grondslag voor de Jaarrekening in Nederland verandert. Het betekent een omslag van: juridisch naar economisch, principles-based naar rule-based en van winstbepaling naar vermogensbepaling.

In 2008, op 21 mei, organiseert de VFC haar eerste regio activiteit en wel op de campus van de Open Universiteit in Heerlen. Op het programma staan thema’s zoals Blue Ocean strategy en treasury. Ook in 2008, op 16 oktober, wordt een landelijke bijeenkomst in Utrecht georganiseerd. Het thema van de avondbijeenkomst is: ‘Hoe maak ik als financiële professional de juiste keuze in een overspannen arbeidsmarkt?’ Sander de Grood van Vitae Maastricht vult de avond in. Hier biedt de vereniging ondersteuning in de loopbaanplanning.

Tenslotte hebben twee senior consultants van KPMG uitleg gegeven over de mogelijkheden die het zgn. horizontaal toezicht biedt voor een hernieuwde omgang met de belastingdienst. Zoals u kunt lezen een actieve vereniging gericht op een specifieke groep alumni en studenten.

Samenwerking met Emergo
In de loop van 2009 hebben de besturen van VFC en Emergo besprekingen gevoerd omtrent het samengaan van de beide verenigingen. VFC en Emergo hebben toch een zekere overlap omdat Emergo naast studenten en alumni die de studie Financial Controller doen of hebben afgerond ook studenten en alumni in haar midden heeft die bijvoorbeeld bedrijfseconomie tot hun studierichting hebben en dan afstuderen in Accounting en Finance.

Een win-win situatie kan men zeggen.

Ad Vriens