Print deze pagina

Verslag bedrijfsbezoek Emergo bij Koninklijke Huisman d.d. 12 november 2009

Tekst: Boudewijn Janssen
Foto’s: Max van Luik

Vollenhove, dat is waar deze Emergo-activiteit naartoe ging. Niet vanwege de alom aanwezige bloembollen langs de weg, maar vanwege de bekende bouwer van zeer luxeuze zeiljachten, Koninklijke Huisman.

Ons bezoek, dat was geinitieerd door Paul Baardman (met vriendelijke dank!) bestond uit een drietal onderdelen. In het eerste onderdeel, dat plaatsvond in de bedrijfskantine werd door middel van een Powerpoint presentatie ingegaan op de geschiedenis van Huisman. Het hoofd personeel van Huisman verhaalde over de 150-jarige geschiedenis van het bedrijf. Oorspronkelijk een bouwer van kleine boten, werd Huisman steeds meer een bouwer van grotere zeiljachten. Daar waar in het verleden seriematige schepen werden gebouwd, is de werf in de jaren 1980 overgestapt op het bouwen van maatwerkschepen, custombuild in het jargon. Daarbij wordt het ontwerp van de schepen extern gemaakt, maar vindt de rest van het constructieproces, tot en met de “aftersales” plaats bij Huisman. De werf richt zich daarbij met name op de bouw van zeiljachten die een aanzienlijke grootte hebben. Het grootste tot nu toe gebouwde jacht, de Athena, heeft een lengte van liefst 90 meter. Meer gebruikelijk is echter een lengte tot zo’n 60 meter. Daarbij gaat het dan om zeiljachten die tientallen miljoenen kosten en besteld worden door de rijken der aarde.

In de bedrijfskantine konden we door middel van foto’s zien hoe deze jachten eruit zagen. De bedrijfskantine was overigens gevestigd bij het zusterbedrijf Rondal, waar o.a. masten en tuigage voor zeiljachten van Huisman, maar ook van andere werven worden gemaakt.

Na deze inleiding over de geschiedenis van Huisman vertelde het hoofd bedrijfbureau hoe de planning en control cyclus eruit zag bij Huisman. Daartoe verdeelde hij het productieproces onder in een aantal fasen: concept, design, engineering, productie, in bedrijf stellen en de after sales. Ondanks de inherente moeilijkheid bij maatwerk om te werken met budgetten, wordt toch geprobeerd om van te voren voor deze fasen begrotingen op te stellen. De financiele structuur van de begrotingen wordt daarbij onderverdeeld in een drietal delen: materiaalgebruik, arbeidsuren per afdeling en een opslag voor de werf. Daarbij zijn de belangrijkste kengetallen die voor de sturing van projecten worden gebruikt: materiaalgebruik t.o.v. uren en de doorlooptijd van het project. Op basis van ervaringen met eerdere bouwprojecten is bekend dat de belangrijkste kostenveroorzakers de lengte van het schip, het volume van het schip en de bouwstijl (modern of klassiek) zijn. Deze drie factoren samen bepalen voor een zeer groot deel de uiteindelijke kostprijs van een bouwproject.

Om de doorlooptijd in de gaten te houden, wordt gebruik gemaakt van een kritisch pad, met name bij de bouw van het casco en de inbouw van het interieur. Daar klanten vaak wijzigingen gedurende het bouwproces aanbrengen, vallen de uiteindelijke kosten vaak hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Hiervoor worden dan ook kostenoverschrijdingen geautoriseerd door de klant en varianties opgesteld. Na deze toelichting op de planning & control cyclus begon het derde onderdeel van het bedrijfsbezoek, de rondleiding. Daarbij werden we in twee groepen rondgeleid door zowel de bedrijfshallen van Huisman als van Rondal. Bij deze laatste konden we onder andere zien hoe de interieurs grotendeels met de hand gebouwd werden, het V&D gevoel ervaren door met de roltrap naar boven te gaaan alwaar we een jacht in aanbouw konden bewonderen. Doordat er overgewerkt moest worden konden we het jacht niet van binnen bekijken, maar konden we wel op het dek staan, waar we konden zien hoeveel arbeidsuren er aan de constructie van het jacht te pas komen. Vervolgens konden we onder het jacht in aanbouw doorlopen waarbij ons nogmaals de enorme grootte van het jacht opviel. In een andere bedrijfshal konden we een casco in aanbouw aanschouwen. Daar zagen we ook dat het casco onderste boven wordt gemaakt en nadat het gereed is, door middel van grote takels omgedraaid wordt om zo met de goede kant naar boven te liggen. Daarna wordt pas met de inbouw van machines in het interieur begonnen. Uiteindelijk worden de jachten in Harlingen overgedragen aan de klanten die daarmee de wereldzeeen kunnen bevaren.

Na deze rondleiding werden onze gastheren door het Ermergo bestuur bedankt voor de hartelijke ontvangst bij Huisman middels een passend cadeau en konden we terugkijken op een geslaagde Emergo activiteit.

Tot de volgende activiteit!